Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Omgaan met afval

In samenwerking met medewerkers en studenten willen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) beter omgaan met afval.

Beide instellingen hebben de ambitie uitgesproken pionier te willen worden op het gebied van duurzaamheid. Een duurzamere manier van omgaan met afval draagt hier aan bij. Hierbij wordt onder meer gekeken naar inkoop, gebruik, inzameling, logistiek en verwerking. Het doel? Het verlagen van de productie van afval. Met het afval dat er wel is, wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke manier van afvalverwerking. Circulariteit, ofwel het hergebruik van grondstoffen, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Wist je bijvoorbeeld dat je van 70 koffiebekers of 250 gram kantoorpapier een wcrol kunt maken?

Of op basis van een kilo etensresten drie kilometer kunt rijden in een elektrische personenauto?

Testen wat de beste manier is

In het tweede semester van het studiejaar 2019-2020 gaan de UvA en HvA in de praktijk testen wat de beste aanpak is om duurzaam om te gaan met afval. De UvA en HvA willen graag samenwerken met afvalpartners die van ons afval (grondstoffen voor) nieuwe producten maken. Dit is alleen mogelijk wanneer het afval van de UvA en HvA goed gesorteerd, zonder vervuiling wordt aangeleverd. Als de afvalstromen namelijk vervuild zijn kan een afvalverwerker besluiten het afval niet aan te nemen. Het afval wordt dan vervoerd naar een verbrandingscentrale waar de minst duurzame manier van afvalverwerking wordt toegepast. Het is daardoor niet meer mogelijk (grondstoffen voor) nieuwe producten van het afval te maken. Om deze reden is het belangrijk om uit te zoeken hoe de UvA en HvA ervoor kunnen zorgen het afval zo goed gesorteerd en ‘schoon’ mogelijk aan de afvalverwerker wordt gegeven.